Als je een huurovereenkomst afsluit, moet je ook een waarborg betalen.

Je krijgt deze waarborg met rente terug als de huurovereenkomst stopt. We kunnen wel een deel van de waarborg aftrekken als je nog openstaande schulden hebt of de woning beschadigde.

De waarborg is een vast bedrag dat jaarlijks aangepast wordt, voor 2018 bedraagt deze 967 euro.

Om de huurprijs te berekenen, kijken we naar je inkomen, je gezin en de kwaliteit van de woning.

De formule is:
basishuurprijs – gezinskorting – patrimoniumkorting + extra huurlasten = huurprijs

Basishuurprijs via inkomen

We delen je geïndexeerde inkomen door 55. Dat is de basishuurprijs.

Gezinssamenstelling

Van de basishuurprijs gaat 19 euro af per kind of persoon ten laste. Woon je niet meer samen met je ex-partner, dan halveren we de korting en krijgt ieder de helft. Deze vermindering op de basishuurprijs heet de gezinskorting.

Woningkwaliteit

We vertrekken van de markthuurwaarde. Dat is de huurprijs die jouw woning zou hebben op de private huurmarkt. Hoe goedkoper de woning op de huurmarkt zou zijn, hoe groter de korting die wij geven. Dat heet de patrimoniumkorting.

Extra huurlasten

Je betaalt je huur en nog een aantal extra maandelijkse kosten. Dit is bijvoorbeeld de huur van een garage, het onderhoud van gemeenschappelijke delen van een appartementsgebouw, brandverzekering van het gebouw, het onderhoud van centrale verwarming en sanitair.

Vermindering onroerende voorheffing

Heb je twee kinderen of meer ten laste of ben jij of iemand van je gezin ernstig gehandicapt? Dan kom je misschien in aanmerking voor de vermindering onroerende voorheffing. Dit is een vermindering op de grondlasten die onze SHM als eigenaar betaalt.

We ontvangen deze vermindering en vergelijken het bedrag met de sociale korting. Je krijgt het hoogste van de twee kortingen: ofwel de sociale korting, ofwel de vermindering op de onroerende voorheffing.

Lees er meer over op de website van de Vlaamse Belastingsdienst (VLABEL).

Goed om weten

Je betaalt nooit meer dan 1/55ste van je inkomen. Dat is de maximale huurprijs.

Maar de huurprijs zal ook nooit lager liggen dan:

 • 120 euro voor een woning met lage marktwaarde (tot 270 euro)
 • 240 euro voor een woning met hoge marktwaarde (boven 700 euro)

Sinds 1 maart 2017 is er nieuwe wetgeving. Hierdoor werken we nu met tijdelijke huurcontracten. Wie vanaf 1 maart 2017 bij onze maatschappij huurt, krijgt een huurcontract van 9 jaar.

Wat na deze 9 jaar?

We kijken twee voorwaarden na:

 • Is je inkomen niet te hoog? Je gezinsinkomen mag maximaal 25% boven de inkomensgrens liggen.
 • Is je woning niet te groot? Je mag maximaal één slaapkamer meer hebben dan het aantal bewoners.

Is het antwoord 2x nee, dan mag je nog eens 3 jaar in de woning blijven wonen. Je contract wordt dus met 3 jaar verlengd. In alle andere situaties doen we extra controles, moet je eventueel verhuizen en kan het zelfs dat we je huurovereenkomst stopzetten.

Voor wie?

Deze wetgeving geldt alleen voor huurders vanaf 1 maart 2017.

Was je al voor 1 maart 2017 huurder bij ons? Dan hou je je huurcontract van onbepaalde duur.

 • U contacteert voor de herstelling van de verwarming, warmwaterboiler of sanitaire installaties, de regenwaterpompen en ventilatiesystemen rechtstreeks firma Cofely Services op het nummer 053 77 26 51 of via swgrb.cofely.be@engie.com.
  Het onderhoud van uw centrale verwarmingsinstallatie en eventuele bijhorende (zonne)-boiler voert men 1 maal per 2 jaar uit.
  Het onderhoud van de regenwaterpompen gebeurt jaarlijks.
  Het onderhoud van de ventilatiesystemen (ventilatoren, verluchtingsroosters, verluchtingsbuizen, roosters, filters …) gebeurt 1 maal per 4 jaar.

 

 • Voor alle andere herstellingen contacteert u de technische dienst van SHM Denderstreek tijdens de kantooruren op het nummer 053 77 15 18.
  Wij vermelden de meest voorkomende herstellingen die ten laste zijn van de huurder:
  -Behang- en binnen schilderwerken
  -Alle sluit- en slotwerk van ramen, deuren, keukenkasten en garagepoorten
  -Kleine herstellingen elektriciteit (schakelaars en stopcontacten, deurbel, parlofoon, pannes door defecte elektrische toestellen, …)
  -Beschadigde sanitaire toestellen (lavabo, spiegel, wc, …)
  -Ontstoppen van afvoerleidingen, sifonputjes, ledigen septische put is een verantwoordelijkheid van de huurder (geen gebruik van vochtige doekjes, geen vet in afvoeren gieten, …)
  Wij verwijzen hierbij ook naar het Ziezo-boekje dat elke huurder ontving.

 

 • Vermijd een defecte hoofdkraan of 2e kraan door deze jaarlijks eens open en dicht te draaien. Wanneer dit niet lukt, neem contact met de watermaatschappij. Zij zullen de kraan gratis herstellen. Zo ben u zeker dat u bij een lek de waterleiding kan afsluiten.
  Bescherm bij vorst de waterteller voldoende zodat deze niet kan toevriezen.

 

 • Bij heel wat rookmelders in ons patrimonium is de batterij defect, deze maakt om de 30 seconden een piepgeluid en moet vervangen worden. Dit kan u niet zelf. Draai de rookmelder los en leg deze op een plaats waar u het piepgeluid niet meer hoort.
  Neem onmiddellijk contact op met de technische dienst, die zorgt ervoor dat de rookmelder vervangen wordt. Als u deze melding al doorgaf, maar de rookmelder werd nog niet vervangen, neem dan opnieuw contact op met de technische dienst via 053 77 15 18.

 

 • Elke huurder moet een inboedelverzekering afsluiten.
  SHM Denderstreek sloot voor alle woningen en appartementen een brandpolis af en dit met de clausule afstand van verhaal tegenover de huurder. De huurder moet geen brandverzekering voor de woning afsluiten. SHM Denderstreek heeft een uitgebreide brandverzekering waarin de aansprakelijkheid van de huurder werd opgenomen.
  Opgelet voor volgende zaken dient u zich als huurder wel te verzekeren:
  -inboedel (alle meubelen in jouw woning/appartement)
  -verfraaiingswerken (bv. behang-, schilderwerken …)
  -door u geplaatste tuinhuizen, veranda’s, …
  -afstand van verhaal tegenover derden

 

 • Energie (aardgas en elektriciteit) is een belangrijke uitgavepost voor iedereen. U kan nakijken of u een contract heeft bij de voordeligste energieleverancier via de V-test van VREG. Surf naar www.vreg.be en klik op “Prijzen vergelijken (V-TEST)”.
  De provincie, gemeentes of OCMW’s organiseren op regelmatige basis groepsaankopen elektriciteit en/of aardgas waaraan u kan deelnemen. Informeer u hiervoor bij de gemeente.

 

 • Sommige huurders betalen bij de huishuur een huurlast voor het groenonderhoud. Deze bijdrage dient enkel voor het onderhoud van de gemeenschappelijke groene ruimten.
  Het onderhoud van de voor-, achter- en zijtuin voert de huurder zelf uit.

 

 • Wij vragen u om voldoende aandacht te besteden aan ventilatie: zet alle ventilatieroosters boven de ramen open, reinig deze roosters regelmatig zodat deze niet verstopt raken door stof, verlucht de woning dagelijks en voldoende, …
  Op deze manier kan u condensatieproblemen vermijden.

Handig boekje voor huurders

herstellingen en onderhoud van de woning – alles wat kan/mag/moet

Als huurder heeft u soms vragen over de herstellingen en het onderhoud van uw woning. In deze brochure hebben we het antwoord op vele van uw vragen gebundeld. Enkele voorbeelden van vragen zijn:

 • Wie moet de schade aan mijn vloer herstellen?
 • Wie moet mijn kapotte kraan herstellen?
 • Hoe onderhoud ik mijn woning goed?
 • Wat mag ik zelf doen? Wat doet de sociale huisvestingsmaatschappij (SHM)?
 • Wat zijn mijn rechten en plichten als huurder?
 • Wat zijn de rechten en plichten van de sociale huisvestingsmaatschappij?

Wij hopen u met deze ZieZo!… brochure een overzichtelijk instrument aan te bieden dat duidelijkheid schept over wie verantwoordelijk is waarvoor.

DOWNLOAD HIER ZIEZO