DE NIEUWE HUURPRIJZEN VANAF JANUARI 2022

Onze huurders ontvingen in december de brief met de nieuwe huurprijs voor 2022.
We krijgen hierover heel wat vragen per mail of per telefoon.
We doen ons uiterste best om die zo snel mogelijk te beantwoorden. We vinden het echter zeer belangrijk elk dossier de nodige aandacht te geven dus bedankt alvast voor uw geduld. Al uw vragen per mail worden zeker en vast beantwoord, u hoeft ons daarvoor niet opnieuw te bellen. In de loop van januari verwachten we alles te hebben verwerkt.
Het mailadres voor uw vragen is: huur@shmdenderstreek.be maar bekijk zeker ook de veelgestelde vragen en hun antwoorden hieronder

Elke sociale huisvestingsmaatschappij kan de inkomensgegevens opvragen via de KSZ (Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid). Daarin zien we naast de beroepsinkomsten ook de vervangingsinkomens zoals leefloon en invaliditeitsuitkering. We zien enkel de bedragen van de aanslagbiljetten tot 2019.

Voor het berekenen van de huurprijs houden we rekening met het globaal belastbaar beroepsinkomen van alle gezinsleden PLUS het vervangingsinkomen. Dat vervangingsinkomen (leefloon of invaliditeitsuitkering) kan het inkomensbedrag verhogen. Vaak zijn dit kleinere bedragen die u maandelijks ontvangt. Met die bedragen wordt eveneens rekening gehouden.

Gelieve ons de nodige documenten te bezorgen m.b.t. uw inkomen. (loonbrieven, bewijs van uitkering,…) waaruit blijkt dat de inkomensgegevens waarover wij beschikken niet correct zijn. Doe dat bij voorkeur voor eind december. En bezorg ons dit voor alle gezinsleden.

Indien uw inkomen nu 20% lager ligt dan het inkomen op het berekeningsblad bezorg ons dan uw inkomensfiches (loon of vervangingsinkomen) van september, oktober en november 2021.

Bezorg ons hiervan de nodige bewijsstukken.

Bezorg ons de juiste informatie bij voorkeur voor eind december.

Nee.

We geven elk dossier de nodige aandacht en dus kan het nakijken en verwerken van de informatie die u doorstuurde even duren.

De huurprijs van januari 2022 wijzigt niet ook al heeft u hiervoor bijkomende informatie doorgestuurd. Betaal dus de vermelde huurprijs zo vermijdt u achterstallige huur.

Wordt de huurprijs via domiciliëring betaald dan hoeft u niets te doen.

Voor eind januari laten we u de aangepaste huurprijs weten. U zal dan in februari een gecorrigeerde huurprijs krijgen. Daarin wordt de correctie voor de maand januari ook verrekend.

U betaalt dus in januari de huurprijs zoals vermeld in de brief die u ontving. Zo vermijdt u achterstallige huur.

Wordt de huurprijs via domiciliëring betaald dan hoeft u niets te doen.

Ja.

De huurprijs van januari 2022 wijzigt niet.

Laat ons via mail weten waarom volgens u de nieuwe huurprijs niet klopt.

Voor eind januari laten we u de aangepaste huurprijs weten. U zal dan in februari een gecorrigeerde huurprijs krijgen. Daarin wordt de correctie voor de maand januari ook verrekend.

Dat wil zeggen dat u met een domiciliëring betaalt en u dus zelf niks hoeft te doen voor de betaling omdat de aanpassing automatisch gebeurt.

Tijdens uw bezoek aan onze website, kunnen persoonsgegevens worden verwerkt. Lees er alles over in ons privacybeleid en in ons cookiebeleid.

Daarnaast verwerken we ook uw persoonsgegevens wanneer u bij ons huurt, koopt of leent. Lees daarover hier meer.