Om de paar jaar worden sociale huisvestingsmaatschappijen gecontroleerd en doorgelicht. Het is de visitatieraad van Wonen Vlaanderen die nagaat of de huisvestingsmaatschappij zijn sociaal maatschappelijke taak goed uitvoert. Eind maart krijgt SHM Denderstreek de visitatieraad op bezoek. En jij misschien ook!

De grondige doorlichting door de visitatieraad geeft ons veel informatie op basis waarvan wij onze aanpak, waar nodig, kunnen bijsturen.
Om die controle correct te kunnen doen is het natuurlijk ook belangrijk dat de visitatieraad huurders kan contacteren. Daarom vragen ze de contactgegevens van onze huurders op. Zo kan de visitatieraad jullie uitnodigen voor een gesprek.

Word je liever niet door hen gecontacteerd, verwittig ons dan tijdig. Stuur een mail naar: communicatie@shmdenderstreek.be

Na de doorlichting worden alle bevindingen in een rapport gegoten dat wij dan op onze website publiceren.
Heb je nog vragen hierover, neem dan zeker contact op!

Meer informatie over de visitatieraad vind je via deze link: https://www.wonenvlaanderen.be/informatie-voor-shms/visitatieraad-shms

print
Print Friendly, PDF & Email