Worden sociale huisvestingsmaatschappijen ook gecontroleerd?

Elke sociale huisvestingsmaatschappij in Vlaanderen wordt op regelmatige basis doorgelicht: het is de “Visitatiecommissie” die nagaat hoe goed een sociale huisvestingsmaatschappij (SHM) haar werk doet. Dat is niet alleen belangrijk voor de erkenning van de huisvestingsmaatschappij maar ook voor haar werking. Het visitatierapport bevat heel veel informatie die een  handige leidraad is om verbeteringen door te voeren waar nodig.

Om de 4 jaar worden sociale huisvestingsmaatschappijen gecontroleerd en doorgelicht. Het is de visitatiecommissie die controleert of de huisvestingsmaatschappij zijn sociaal maatschappelijke taak goed uitvoert. Eind maart 2021 kreeg SHM Denderstreek voor de 2de maal de vivisitatiecommissie op bezoek.

Elke SHM wordt beoordeeld op volgende punten:

  • de beschikbaarheid van woningen
  • de kwaliteit van de woningen en woonomgeving
  • de betaalbaarheid
  • het sociaal beleid
  • de financiële leefbaarheid
  • de klantgerichtheid

Een grondige doorlichting

Niet alleen alle medewerkers, procedures en werkmethodes worden doorgelicht, ook huurders, kopers en organisaties in ons werkveld net zoals steden en gemeenten worden meegenomen in de bevragingsronde. Het duurt dus best wel even voor alles is doorgelicht en iedereen bevraagd is.
Het definitieve rapport is nu klaar en we halen er een aantal punten uit.

We kregen voor onze huuractiviteiten op 2 van de 17 beoordeelde doelstellingen ‘zeer goed’ en op 11 van de 17 ‘goed’. Voor onze koopactiviteiten kregen we op 1 van beoordeelde doelstellingen ‘zeer goed’ en op 9 van de 10 ‘goed’.

  • SHM Denderstreek behoort tot de 10% meest productieve SHM’s in Vlaanderen.
  • De gemeentebesturen noemen SHM Denderstreek een constructieve en mee- denkende partner en appreciëren de mix van huur en koop in haar projecten. Iets meer kleinschaligere projecten mogen in de toekomst zeker niet ontbreken.
  • SHM Denderstreek heeft een goed onderbouwde renovatiestrategie gebaseerd op een gedetailleerd beeld van de staat van het patrimonium. Eind 2021 behaalt ze daardoor de ERP2020-normen.
Meer beoordelingen in het volledige rapport dat u HIER  kan inkijken.

GOEDE PRAKTIJK - Uit het visitatierapport: “SHM Denderstreek versterkt de kwaliteit op de private woningmarkt

In Herzele en Zottegem werkt SHM Denderstreek samen met de gemeente om de kwaliteit van private huurwoningen te verbeteren. Dat gebeurt door nieuwe (sociale) huurders, voor zover zij dat wensen, te bevragen over eventuele gebreken in hun vroegere woning. Signalen omtrent problemen kunnen vervolgens aanleiding geven tot een kwaliteitscontrole door de gemeente om op die manier de verhuur van een niet-conforme woning verhinderen. Op die manier wordt in het bijzonder ingespeeld op het gekende probleem dat private huurders geen melding durven doen van een kwaliteitsprobleem, uit schrik de woning te verliezen.

WAT IS een goede praktijk?
Het is een werkwijze die aantoonbaar resultaat heeft opgeleverd en die in een bepaalde situatie een zeer effectieve en efficiënte aanpak bleek. Daarom wordt die werkwijze aangeduid als een inspirerende praktijk. Een werkwijze die andere SHM’s en woon- actoren kunnen overnemen of toepassen.

print
Print Friendly, PDF & Email