Zottegem integreert sociale huisvesting, onderwijs, sport en cultuur in één uniek, inclusief project.

SHM Denderstreek en de stad Zottegem hebben samen een lange geschiedenis op het vlak van sociale huisvesting. Een geschiedenis die reeds begon in de jaren 50 onder impuls van de toenmalige Burgemeester Frans Van de Meulebroecke en het woonproject Bijloke. Later in de jaren 90 gevolgd door het project Tramstatie waarbij toenmalige schepenen van Financiën Jean-Paul Schietecatte mee aan de kar trok.
Nadien kwamen ook RUP Lelie, de Kazernestraat, Nieuwstraat, de Ledebergstraat en binnenkort start het project  “Samen Buitengewoon, Buitengewoon Samen”
waarbij zowel de Vrije Basisschool Grotenberge, stad Zottegem als SHM Denderstreek zullen samenwerken. Een uniek project in Vlaanderen waarin  betaalbaar wonen, onderwijs, sport en cultuur hand in hand gaan. Niet alleen uniek omwille van de maatschappelijke mix maar ook omdat de faciliteiten toegankelijk zijn voor  en ten dienste staan van de omwonenden en dus ook de nabijgelegen wijk Bijloke.

Al in de jaren 50, onder impuls van toenmalig burgemeester Frans Van de Meulebroecke, werd gestart met het woonproject “Bijloke”. Het groeide uit tot een van de grootste realisaties van SHM Denderstreek (na Bevegem). Nadat het woonproject volledig was afgerond, liet SHM Denderstreek in 2013 als bijdrage aan de wijk een kunstwerk “Gevleugeld” van Toon Torrekens op de hoek van de Bijlokestraat en de Beukenstraat plaatsen. Een eerbetoon aan de wijk en zijn bewoners.

Onder toenmalig schepenen van Financiën Jean-Paul Schietecatte werd in de jaren 90 gestart met woonwijk Tramstatie. Dit woonproject zorgde voor een uitgebreid aanbod aan betaalbare woonmogelijkheden: huur- en koopwoningen en betaalbare kavels. De naam van deze wijk verwijst naar een tramstation, getuige van een buurtspoorwegnet dat in de eerste helft van deze eeuw kenmerkend was voor Vlaanderen. Een historische locatie en dus werd bij de uitwerking van het project, met respect voor de geschiedenis van de site, geopteerd voor het behouden van het tramstation.

Een derde project “RUP Lelie” is een all inclusive woonproject van 45 ha: naast het aanbod van betaalbare koop- en huurwoningen is  er op de site ook een samenwerking met AZ Sint-Elisabeth, bouwmaatschappij Matexi en bevat het project ook de dienstverlening van VZW’s De Bron (zorg en ondersteuning op maat voor senioren), De Hoop (een kleinschalige, huiselijke voorziening die volwassenen met een beperking) en Piet Konijn (een kinderdagverblijf). Het geheel zorgt voor een evenwichtige mix tussen wonen en dienstverlening voor alle generaties.

Maar minstens even belangrijk als de grote projecten zijn de vele, kleinschaligere woonprojecten in de Kazerne- en Nieuwstraat en in de Ledebergstraat. Voor de Ledebergstraat nam SHM Denderstreek de dienst Cultuur van de stad Zottegem onder de arm om er een “kunstwerk” te realiseren op de gevel. Dat kwam er in 2015: een beeldbepalend tegeltableau in het kader van de 70ste verjaardag van de Bevrijding van Zottegem. Precies op de plek waar het pand staat, lieten immers 4 burgers op 3 september 1944 het leven.

Het project werd uitgevoerd door Stedelijke Academie voor Beeldende Kunst het Centrum voor Streekgeschiedenis, Maatwerktegels Nl, tegelzetter Peter Van Hoywegen en de Zottegemse gemeenschap met financiële ondersteuning van de Stad, SHM Denderstreek en Kiwanis Zottegem.

En vandaag bevinden we ons opnieuw in Zottegem met de voorstelling van een samenwerkingsproject onder de titel “Samen Buitengewoon, Buitengewoon Samen”, uniek voor Vlaanderen! Een project gedragen door de stad, de Vrije Basisschool Grotenberge en SHM Denderstreek waarin betaalbaar wonen, onderwijs, sport en cultuur hand in hand gaan. Niet alleen uniek omwille van de maatschappelijke mix maar ook omdat de faciliteiten toegankelijk zijn voor en ten dienste staan van de omwonenden en dus ook de bewoners van de wijk Bijloke.

Het doet SHM Denderstreek ontzettend plezier dat zij met hun kennis en expertise aan dit unieke project een bijdrage kunnen leveren.

Eddy De Vlieger, Algemeen Directeur van SHM Denderstreek vat het als volgt samen : “Sociale huisvesting is namelijk geen eiland op zich maar het integreert zich in het maatschappelijke gebeuren van de gemeente of de stad”

 
print
Print Friendly, PDF & Email