Er was eens....

een pastorie in Letterhoutem

Zondag 24 april, Erfgoeddag, stelde SHM Denderstreek eenmalig de volledig gerenoveerde pastorie van Letterhoutem open voor het publiek.

De pastorie van Letterhoutem: wie opgroeide in de buurt kent het dorpszicht en dagelij ks passeren heel wat mensen dit, sinds 2003, beschermd monument.
Sociale Huisvestingsmaatschappij Denderstreek zorgde, samen met aannemer Monument Vandekerckhove, architectenbureau Mas en in samenwerking met het agentschap Onroerend Erfgoed, voor een totale restauratie aan buiten- en binnenkant.
De pastorie werd niet alleen gerestaureerd maar ook herbestemd en ingedeeld in 3 appartementen die vanaf juni hun nieuwe bewoners verwelkomen.

Benieuwd naar het verloop van dit project?
In deze brochure vind je meer historiek en ook “voor en na” foto’s.

print
Print Friendly, PDF & Email