Uniek, inclusief en betaalbaar woon- en zorgproject in Scheldewindeke: zelfstandig en aangepast wonen voor mensen met een beperking

In Scheldewindeke, deelgemeente van Oosterzele, zorgen Sociale Huisvestingsmaatschappij Denderstreek samen met Orthoagogisch Centrum De Beweging en de gemeente Oosterzele voor de bouw van 50 aangepaste appartementen voor personen met een niet-aangeboren hersenletsel, motorische beperking of autisme. Een uniek, inclusief project want alle appartementen worden aangepast aan de toekomstige bewoners en het dagcentrum waar ze terecht kunnen voor begeleiding, dagbesteding en activiteiten wordt geïntegreerd in hetzelfde gebouw. Eveneens uniek omdat de appartementen betaalbaar zijn. Iets wat, gezien de doelgroep, evenzeer belangrijk is.
Speciaal daarom kwam minister Hilde Crevits op vrijdag 24 maart tijdens de persconferentie de eerste “spadesteek” geven.

Op vrijdag 24 maart organiseerde SHM Denderstreek een persconferentie in de cafetaria van WZC Ter Veldbloemen in Scheldewindeke. In aanwezigheid van minister Hilde Crevits, burgemeester en schepenen van Oosterzele,  het bestuur van OC De Beweging en SHM Denderstreek, architecten en aannemers en verschillende cliënten van OC De Beweging, stelden we het uniek en inclusief woon- en zorgproject voor.

SHM Denderstreek start samen met OC De Beweging met de bouw van 50 aangepaste appartementen op de site “Groot Bewijk” in Scheldewindeke. Het dagcentrum van OC De Beweging zal zich op het gelijkvloers bevinden. Hier zullen overdag alle cliënten – zowel bewoners van de sociale appartementen als niet-bewoners – van OC De Beweging activiteiten op maat aangeboden krijgen. Er komt ook een gemeenschappelijke woonruimte waar bewoners terecht kunnen en waar ze de mogelijkheid hebben om samen te eten.

SHM Denderstreek beschouwt het als haar maatschappelijke verantwoordelijkheid om oplossingen aan te reiken aangepast aan de noden m.b.t. wonen binnen haar werkingsgebied. Daarom zij we ook voorstander van gemengde projecten waarin een mix aanwezig is van huren en kopen, gemeenschapsruimten, groene ruimte en gebouwen waarin ander sociale actoren hun activiteiten kunnen vestigen.

Het woon- en zorgproject “Groot Bewijk” wordt voor alle betrokkenen een win-winsituatie. Wanneer de zorg voor specifieke doelgroepen geïntegreerd wordt op de plaats waar ze wonen werkt dit drempelverlagend. SHM Denderstreek was daarom onmiddellijk bereid om op vraag van de gemeente Oosterzele dit project te bekijken met OC De Beweging. Schepen Christ Meuleman (CD&V) zette zich samen met schepen Els De Turck (CD&V) al meer dan vijftien jaar  in voor de ontwikkeling van de site. Het project past namelijk binnen de zorgfunctie die de gemeente Oosterzele als invulling heeft gegeven aan de site “Groot Bewijk”. Een nieuw woonzorgcentrum en assistentieflats werden er reeds verwezenlijkt. Net zoals betaalbare koop- en huurwoningen.

Minister Crevits was verheugd over dit project dat inclusie omarmt zo zei ze “Dit is een perfect voorbeeld van hoe wij inclusief wonen in Vlaanderen willen zien.”

Alle betrokkenen zijn dan ook uitermate trots dat ze dit unieke woon- en zorgproject kunnen realiseren en zo tegemoet kunnen komen aan de noden van een specifieke doelgroep.

 

Meer informatie en een video over dit project kan je hier vinden.

Orthoagogisch Centrum (OC) De Beweging is een door het VAPH vergunde, zorgaanbieder die volwassenen met een beperking begeleiden bij wonen, werken en vrije tijd. Ze maken deel uit van de groep VZW Broeders van Liefde en hebben een uitgesproken expertise uitgebouwd in ondersteuning van personen met (neuro-) motorische beperking, NAH (niet-aangeboren hersenletsel) of een autismespectrumstoornis. Momenteel beschikken ze over 2 vestingen, één in Oosterzele en één in Bottelare. Hun huidige gebouwen volstaan echter niet meer om optimale ondersteuning te kunnen bieden. Door alles te centraliseren op één locatie zullen ze in de toekomst een gevarieerd aanbod kunnen realiseren op maat van de bewoners.

Meer informatie over OC De Beweging vind je op hun website.

print
Print Friendly, PDF & Email