Wat als je huis te groot is geworden?

Wanneer bij sociale huurwoningen en appartementen het aantal bewoners daalt en het huis of appartement te groot wordt, noemen we dat “onderbezetting”. Er zijn dan eigenlijk te weinig bewoners in verhouding tot het aantal slaapkamers die een woning heeft. Omdat het verhuren van sociale woningen en appartementen gebonden is aan de wetgeving m.b.t. sociale huisvesting, kan dit niet zonder gevolg blijven. Reeds in 2017 werden verschillende huurders hierover geïnformeerd. Vandaag wordt verder actie ondernomen om dit probleem aan te pakken.

Het komt heel vaak voor dat mensen al een tijdje of soms jaren een sociale woning of appartement huren. Maar dat in de loop van die jaren de samenstelling van hun gezin verandert. Bij gezinnen met kinderen verlaten de kinderen één voor één het ouderlijk huis. Of de partner vertrekt of overlijdt. Wanneer het aantal bewoners daalt dan kan er sprake zijn van “onderbezetting”.  Volgens de wet is een woning onderbezet en dus te groot wanneer er meer slaapkamers dan bewoners zijn, wanneer het verschil tussen die twee groter is dan 1. Met een voorbeeld: je woont alleen in een huis met 3 slaapkamers. Dan zijn er dus 2 slaapkamers “teveel”. En dus is jouw huis officieel “onderbezet”.

Op zich lijkt zo een groot huis geen probleem want extra ruimte is vaak mooi meegenomen. Maar zo eenvoudig ligt dat niet. Niet alleen vraagt al die extra ruimte ook het nodige onderhoud, wat niet altijd eenvoudig is, er is ook nog het probleem van de wachtlijst. “Niet mijn probleem” denk je dan. Maar dat is niet helemaal correct. Want net zoals jij ooit, staan vandaag de dag heel veel mensen op die wachtlijst in de hoop zo een geschikte sociale woning te vinden, aangepast aan de samenstelling van hun gezin.

Op de wachtlijst staan ook heel wat gezinnen. Zij hebben nood aan een woning of appartement met meerdere slaapkamers voor zichzelf en hun kinderen. Maar helaas moeten zij wachten tot wanneer er een ruime woning vrijkomt. En als we dan weten dat sommige van die woningen, appartementen vandaag enkel nog door één bewoner gebruikt worden dan is er toch wel een probleem.

Of beter, we voorzien een oplossing:

laten we zorgen voor een passend huis voor iedereen.

We begrijpen het echt wel dat je niet staat te springen om te verhuizen als je ergens al jaren woont. Het vraagt heel wat organisatie, aanpassing en er komen kosten bij kijken. Het zorgt ook voor onzekerheid nl. “waar moet ik dan naar toe”. Maar we laten je heus niet aan je lot over. Je kan het ook zo bekijken:

 • We respecteren de regel dat jouw nieuwe woning niet verder dan 5 km van je huidige verblijfplaats mag liggen.
 • De nieuwe woning of appartement mag ook niet meer kosten dan de huidige.
 • Voor de verhuiskosten voorzien we een standaard vergoeding.

En nog een paar bedenkingen:

 • De kans bestaat dat je in een recentere woning terecht kan.
 • En wie kleiner gaat wonen, heeft minder onderhoud, verbruikt minder energie, minder zorgen en minder last.
 • Misschien heb je ondertussen wel nood aan een aangepast woning of appartement.

Feit is dat we wettelijk verplicht zijn als huisvestingsmaatschappij om in te grijpen wanneer huurwoningen en -appartementen te groot zijn geworden omdat het aantal bewoners is gedaald. Maar net omdat we veel belang hechten aan een menselijk aanpak, hebben we een stappenplan gemaakt.

 1. We sturen onze huurders die “te groot wonen” een brief. Daarin krijgen ze de mogelijkheid om zich vrijwillig in te schrijven voor een andere woning. Hierbij hebben ze dan zelf de keuze over regio en type. Misschien wil je toch liever naar een appartement i.p.v. een huis. Dit kan uiteraard besproken worden bij je inschrijving. Ondertussen blijf je uiteraard in je huidige woning.
 2. Zodra er een passende woning vrijkomt wordt die voorgesteld.
 3. Je kan dan een bezoek brengen aan de andere woning en is die goed dan kunnen we de verhuis verder afspreken.
 4. Vind je de woning niet geschikt dan kan je het aanbod weigeren. Dat kan tot twee keer toe. We stellen je na de eerste weigering namelijk een tweede woning voor.
 5. Weiger je een tweede keer dan zijn er twee mogelijk gevolgen:
  1. Bij een huurcontract van onbepaalde duur (contracten van voor 2017) zal een extra maandelijkse vergoeding betaald moeten worden per slaapkamer die er teveel is (het bedrag per kamer voor 2020 bedraagt 32€). Die extra vergoeding betaal je bovenop je huurprijs wanneer je er toch voor kiest niet te verhuizen naar een kleinere woning.
  2. Heb je een contract van bepaalde duur (contracten van na 2017) dan zijn we genoodzaakt je contract op te zeggen binnen de wettelijke termijnen.

Dus samengevat: iedereen is er bij gebaat om zich in te schrijven voor een kleinere woning. De opties bekijken kan nooit kwaad. De beslissing om wel of niet te verhuizen neem je best nadat je het andere aanbod hebt overwogen. En sowieso gebeurt dit niet van vandaag op morgen.

Als er huurders zijn die vragen hebben over de onderbezetting dan kunnen ze contact op met onze verantwoordelijke voor de inschrijvingen:

Carline Van Der Eecken via inschrijvingen@shmdenderstreek.be of 053/77 15 18

SHM Denderstreek – Heilig Hartlaan 54 |9300 Aalst |www.shm-denderstreek.be

print
Print Friendly, PDF & Email