Woonproject Paardemarkt/Hoeksken/Polbroek

Woensdag 14 oktober nodigde SHM Denderstreek de omwonenden van het mogelijke woonuitbreidingsproject Hoeksken/Paardemarkt/Polbroek uit voor een informatievergadering.
Hiermee willen zij de betrokkenen informeren over de plannen zoals ze momenteel op tafel liggen nl. om het binnengebied tussen de drie straten te ontwikkelen tot woongebied.

Met dit project wordt getracht tegemoet te komen aan het bindend sociaal objectief (BSO) dat aan de gemeente Sint-Lievens-Houtem van overheidswege werd opgelegd.
Concreet wil dit zeggen dat tegen 2025 de gemeente 95 sociale huurwoningen of appartementen moet hebben. Momenteel staan er voor Sint-Lievens-Houtem 775 kandidaat-huurders op de wachtlijst waarvan de meerderheid alleenstaanden en koppels zijn.

Na een eerder infomoment bij een eerste voorstel werden de gemaakte opmerkingen meegenomen en herwerkt tot het voorstel dat gisteren werd toegelicht. De ontwikkeling gebeurt via een PPS-overeenkomst (Publiek-Private samenwerking) samen met Solva en private bouwpartner De Moor.

Op de kop van het projectgebied is er een ontwikkeling van de private partner. Er komen verschillende woontypes:
appartementsgebouw aan de Paardemarkt en verder woningen en stapelwoningen, zowel voor verkoop als verhuur.
Ze komen te liggen rond een centraal groen binnengebied. Er zal ook een doorsteek van de Paardemarkt naar het binnengebied voorzien worden voor voetgangers en fietsers.

Het projectdeel van SHM Denderstreek bestaat uit 6 eengezinswoningen, 12 gestapelde woningen en 3 gebouwen met laagbouw appartementen.
Een aantal woontypes verspreid over het project zullen geschikt zijn voor mindervaliden. Daarnaast wordt ook ruime aandacht geschonken aan de groenaanleg van het totale project.

Architectenbureau Verhamme + De Vel maakte het schetsontwerp van dit project. Een voorstel dat uiteraard nog onderhevig is aan de adviezen van de betrokken instanties.

De infobrochure die aan de omwonende werd bezorgd tijdens de infoavond vindt u hier .

print
Print Friendly, PDF & Email