Aanpassing huurprijs als gevolg van een daling van uw gezinsinkomen

Daalt uw gezinsinkomen:

  • met 20% of meer ten opzichte van het referentie inkomen
  • door technische of tijdelijke werkloosheid n.a.v. deze coronacrisis,
  • en gedurende een volledige maand,

dan kan u een aanpassing van de huurprijs aanvragen.

Wat moet u doen?

1. Bezorg ons zo snel mogelijk ALLE onderstaande documenten:

  • De loonfiche(s) met vermelding van gewerkte dagen (alle gezinsleden) EN
  • het attest van werkgever of RVA of vakbond waaruit de werkloosheid ten gevolge van Corona blijkt (soms staat dit ook vermeld op de loonfiche) EN
  • bewijs betalingen werkloosheidsuitkeringen

!!! Doe dit voor alle gezinsleden van wie het inkomen meetelt voor de berekening van de huurprijs.

2. Stuur de documenten op

  • ofwel met de post naar SHM Denderstreek – Heilig Hartlaan 54 – 9300 Aalst.
  • ofwel per mail naar huur@shmdenderstreek.be .

3. Contactgegevens

Noteer steeds uw telefoonnummer/GSM en het emailadres waarop we u kunnen bereiken.

Wij brengen u steeds op de hoogte of u al dan niet in aanmerking komt voor een huurprijsherziening.

OPGELET: een herziening wordt niet toegestaan met terugwerkende kracht. Wanneer u de documenten bezorgt, zal de herziening pas ingaan vanaf de 1e dag van de maand die volgt op de maand waarin de documenten werden bezorgd. (bv: documenten worden bezorgd op 5 april, herziening vanaf 1 mei)

Gebruikt u geen email bel ons dan: SHM Denderstreek – 053/77 15 18. Gelieve wel rekening te houden met mogelijke wachttijden wegens veel vragen. Alvast onze excuses daarvoor en dank u voor het begrip.

print
Print Friendly, PDF & Email