Ook bij SHM Denderstreek werd de Algemene Vergadering door de bijzondere omstandigheden uitgesteld naar een latere datum. Eind augustus konden we het jaarverslag 2019 eindelijk toelichten. Een lijvig document van een productief jaar waarvan we graag een paar punten in de kijker zetten.

Dat de woonnood in Vlaanderen veel groter is dan vaak wordt gezegd, staven de cijfers in ons jaarverslag. Alleen al in de regio waar SHM Denderstreek actief is staat de teller van het aantal kandidaat-huurders op onze inschrijvingslijst op 5.769 gezinnen (waaronder 4.039 Belgen en 1.730 niet-Belgen). Gedurende 2019 werden 1.114 nieuwe aanvragen ingeschreven. De verwachting is dat door de huidige crisis dat dit aantal volgend jaar nog zal toenemen. 220 gezinnen kregen in 2019 een huurwoning toegewezen.

Net zoals elke sociale huisvestingsmaatschappij ijken wij onze doelstellingen op de cijfers van het “sociaal objectief” die per gemeente worden vastgelegd.

SHM Denderstreek leverde het voorbije jaar 140 nieuwbouw woningen en appartementen op en huisvest vandaag meer dan 2000 gezinnen. Het voorbije jaar vonden ook  41 sociale kopers hun weg naar onze nieuw- bouwprojecten. Hierdoor konden gezinnen een kwalitatieve woning kopen die voldoet aan alle huidige milieu- en energienormen. Woningen die, omdat ze casco verkochten worden, wel zelf naar eigen smaak konden afwerken.

Eind december noteerden we 387 kandidaten die zich registreerden om een woning te kopen.

We kozen er in 2019 ook voor om nog meer te investeren in leefbaarheid door het inschakelen van twee huurbegeleiders. Ze zullen het sociaal beleid verder mee vormgeven en uitrollen. Naast onze nieuwbouwprojecten gaat een groot deel van onze aandacht uit naar renovatie, onderhoud en herstellingen. We vernieuwen systematische de dakisolatie, condensatieketels, buitenschrijnwerk en beglazing. Om dat de huurders vaak tot de sociaal zwaksten van onze samenleving behoren, vinden wij het niet meer dan vanzelfsprekend om ons patrimonium energiezuiniger te maken.

Met lopende projecten in 13 steden en gemeenten engageren wij ons dan ook om voor iedereen die nood heeft aan kwalitatieve, sociale huisvesting de volgende jaren een betrouwbare partner te zijn. Het volledige jaarverslag kan je hier raadplegen.

print
Print Friendly, PDF & Email