De Vlaamse Regering besliste op 3 april 2020 om betalingsuitstel toe te kennen aan ontleners die door de coronacrisis minder inkomen hebben.

Hoe werkt het betalingsuitstel?

De afbetaling van de lening wordt volledig opgeschort voor maximaal de komende 6 aflossingen. De ontlener hoeft in deze periode dus niets te betalen. De einddatum van het betalingsuitstel kan nooit later zijn dan 31 oktober 2020.

Na het betalingsuitstel wordt de aflossingstabel dan opnieuw actief alsof de tussenliggende maanden eruit ‘geknipt’ zijn. De duurtijd van de lening wordt met hetzelfde aantal maanden verlengd.

Voor welke leningen kan dit?

Dit kan voor alle leningen als de ontlener kan bewijzen dat zijn inkomen daalde door de coronacrisis. Dit kan dus ook voor leningen met achterstand, we vragen in deze periode geen nalatigheidsintrest.

Deze regeling gaat dus verder dan het charter over betalingsuitstel hypothecair krediet dat op federaal niveau is afgesproken met de financiële sector

Wat moet u doen?

    1. Stuur een mail naar mijnlening@vmsw.be , meldt uw betalingsmoeilijkheden aan de VMSW. Dat kan alleen via e-mail aan mijnlening@vmsw.be met vermelding van naam en dossiernummer.
    2. Voeg het bewijs toe (bv. attest tijdelijke werkloosheid) dat uw inkomsten gedaald zijn door de coronacrisis. Heeft u dat  nog niet dan krijgt u 30 dagen tijd om het na te sturen. Lukt het tijdig indienen van een bewijs niet dan zal de VMSW uw betalingsuitstel moeten terugdraaien en komt u automatisch in achterstand.
  • Voor werknemers: een bewijs dat ze in tijdelijke werkloosheid zijn terechtgekomen of een attest van de werkgever.
  • Voor zelfstandigen: een verklaring op eer. Opgelet: een zelfstandige of zelfstandige in bijberoep moet wel kunnen aantonen dat hij een btw-nummer heeft.

Tot onze spijt kunnen we telefonische aanvragen niet meer verwerken door de grote toestroom.
Via e-mail kunnen we u het snelst en efficiëntst verder helpen.

print
Print Friendly, PDF & Email