Werking & Doelgroep

Algemene werking

Sociale huisvesting en kredietverstrekking.

Concrete taken/activiteiten

  • Verhuren
  • Verkopen
  • Kredietverstrekking

Doelgroep

Personen met bescheiden inkomens en zonder eigendom.

Werkingsgebied

Arrondissement Aalst en Lierde, Oosterzele, Lebbeke en Wichelen.

Juridisch statuut

Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid met Sociaal Oogmerk (CVBA SO)

Officiële werkingstaal

Nederlands

Erkenningen / capaciteit

Erkend als Sociale Huisvestingsmaatschappij

  • Erkend door: Vlaamse Huisvestingsmaatschappij (VHM)
  • Nummer: 420
  • Duur: onbepaald

Aanmeldingswijze

Persoonlijk, al dan niet na afspraak.

Voorwaarden

Bescheiden inkomen en zonder eigendom.

Vennootschap

“ S.H.M. DENDERSTREEK” c.v.b.a. s.o.

Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met sociaal oogmerk

Gesticht op 18 april 1956. Erkend door de Vlaamse Huisvestingsmaatschappij op 19 maart 1991 onder nummer 420. Ingeschreven op de Griffie van de Handelsrechtbank van Dendermonde, afdeling Aalst in het Register der Burgerlijke Vennootschappen onder nummer 11.134. Maatschappelijke Zetel : Heilig Hartlaan 54 te 9300 Aalst.

Onze Missie 

Vanuit haar maatschappelijke verantwoordelijkheid wil SHM Denderstreek als belangrijke partner in haar werkingsgebied oplossingen aanreiken aan alle betrokkenen binnen het sociaal woonveld: (kandidaat-) huurders, kopers, stakeholders. Samen met hen willen we de uitdagingen binnen ons werkterrein aanpakken en tegemoet komen aan de behoeften op het vlak van sociale huisvesting.

Onze visie

Iedereen heeft recht op betaalbaar en kwalitatief wonen. Daarom zet SHM Denderstreek volop in om mensen met een bescheiden inkomen betaalbare, kwalitatieve en duurzame woonoplossingen aan te reiken. Vanuit deze visie realiseren we in 14 gemeenten in het Land van Aalst duurzame en kwaliteitsvolle huur- en koopwoningen, bieden sociale kavels aan en zorgen we voor het afsluiten van sociale leningen. Ons beleid is toekomstgericht, financieel maatschappelijk verantwoord en houdt rekening met de evoluties op het vlak van wonen (zowel sociaal als technisch). Vanuit onze maatschappelijke verantwoordelijkheid, en binnen het kader van de wetgeving, werken we hiervoor ook nauw samen met de diverse partijen binnen het woon- en welzijnsbeleid: gemeenten en steden, hun sociale diensten en diverse sociale organisaties in het veld. We staan garant voor een transparante aanpak, open communicatie en een correcte service. Als organisatie kunnen we dit enkel bereiken door te zorgen voor een team van tevreden, loyale en gemotiveerde medewerkers, iets waar we dagelijks op inzetten.

Onze waarden

  • Loyauteit en samenwerken
  • Kwaliteit
  • Transparantie