Werking & Doelgroep

Algemene werking

 • Sociale huisvesting en kredietverstrekking

Concrete taken/activiteiten

 • Verhuren
 • Verkopen
 • Kredietverstrekking

Doelgroep

 • Personen met bescheiden inkomens en zonder eigendom

Werkingsgebied

 • Arrondissement Aalst en Lierde, Oosterzele, Lebbeke en Wichelen

Juridisch statuut

Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid met Sociaal Oogmerk (CVBA SO)

Officiële werkingstaal

Nederlands

Erkenningen / capaciteit

 • Erkend als Sociale Huisvestingsmaatschappij
  • Erkend door: Vlaamse Huisvestingsmaatschappij (VHM)
  • Nummer: 420
  • Duur: onbepaald

Aanmeldingswijze

 • Persoonlijk, al dan niet na afspraak.

Voorwaarden

 • Bescheiden inkomen en zonder eigendom

Vennootschap

“ S.H.M. DENDERSTREEK” c.v.b.a. s.o.

Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met sociaal oogmerk

Gesticht op 18 april 1956. Erkend door de Vlaamse Huisvestingsmaatschappij op 19 maart 1991 onder nummer 420. Ingeschreven op de Griffie van de Handelsrechtbank van Dendermonde, afdeling Aalst in het Register der Burgerlijke Vennootschappen onder nummer 11.134. Maatschappelijke Zetel : Heilig Hartlaan 54 te 9300 Aalst.