Werking & Doelgroep

Algemene werking

Sociale huisvesting en kredietverstrekking.

Concrete taken/activiteiten

  • Verhuren
  • Verkopen
  • Kredietverstrekking

Doelgroep

Personen met bescheiden inkomens en zonder eigendom.

Werkingsgebied

Arrondissement Aalst en Lierde, Oosterzele, Lebbeke en Wichelen.

Juridisch statuut

Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid met Sociaal Oogmerk (CVBA SO)

Officiële werkingstaal

Nederlands

Erkenningen / capaciteit

Erkend als Sociale Huisvestingsmaatschappij

  • Erkend door: Vlaamse Huisvestingsmaatschappij (VHM)
  • Nummer: 420
  • Duur: onbepaald

Aanmeldingswijze

Persoonlijk, al dan niet na afspraak.

Voorwaarden

Bescheiden inkomen en zonder eigendom.

Vennootschap

“ S.H.M. DENDERSTREEK” c.v.b.a. s.o.

Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met sociaal oogmerk

Gesticht op 18 april 1956. Erkend door de Vlaamse Huisvestingsmaatschappij op 19 maart 1991 onder nummer 420. Ingeschreven op de Griffie van de Handelsrechtbank van Dendermonde, afdeling Aalst in het Register der Burgerlijke Vennootschappen onder nummer 11.134. Maatschappelijke Zetel : Heilig Hartlaan 54 te 9300 Aalst.

Onze Missie 

Wat is ons doel? SHM Denderstreek realiseert in 14 gemeenten van het Land van Aalst betaalbare, kwalitatieve en duurzame woonoplossingen voor mensen met een bescheiden inkomen. Naast huurwoningen worden ook koopwoningen en sociale kavels aangeboden en sociale leningen toegekend. De werking stoelt op de toepassing van de wetgeving, een correcte service, een transparante aanpak, een vlotte communicatie, participatie van de cliënten en een nauwe samenwerking met de stakeholders: de sociale diensten van de gemeenten, externe sociale organisaties en de sector van de sociale huisvesting.

Onze visie

Welke ambitie willen wij waarmaken? Wij willen uitgroeien tot de aanbieder van kwalitatieve sociale woningen aan een zo ruim mogelijk publiek binnen onze regio. We willen een organisatie zijn met tevreden en gelukkige medewerkers, cliënten en stakeholders (of klanten).

Onze waarden

  • Loyauteit en samenwerken
  • Kwaliteit
  • Transparantie