U kan een studio, woning of appartement huren. De keuzemogelijkheden hangen af van uw gezinssamenstelling en/of uw fysieke toestand.

 • Appartementen en woningen, die specifiek aangepast zijn, zullen bijvoorbeeld worden voorbehouden voor ouderen of gehandicapten.
 • De gezinssamenstelling bepaalt de beoordeling van de rationele bezetting: een woning met bijvoorbeeld drie slaapkamers wordt bij voorkeur aan een gezin met kinderen toegewezen. Voor deze beoordeling worden ook kinderen bij wie u een bezoekrecht heeft, over wie u co-ouderschap uitoefent of die geplaatst zijn en die dus niet permanent in de woning zullen verblijven als een volle bewoner meegerekend (maar niet noodzakelijk als persoon ten laste).

Download hier de  INFORMATIEFOLDER SOCIALE HUURWONING

KANDIDATUURSTELLING: INSCHRIJVINGSFORMULIER

Om een sociale woning te huren moet u zich kandidaat stellen bij een sociale huisvestingsmaatschappij (SHM) of sociaal verhuurkantoor (SVK). U wordt dan ingeschreven in het inschrijvingsregister.
Het inschrijvingsregister is een lijst die alle gegevens van alle kandidaten verzamelt.

Om u te kunnen inschrijven op deze lijst, moet u aan een aantal voorwaarden voldoen:

Bent u ouder dan 18jaar?

U kunt alleen inschrijven als u 18 jaar of ouder bent.

Bent u jonger dan 18 jaar? Dan kunt u zich alleen inschrijven, als u:

 • ontvoogd bent. U heeft wettelijk geen ouders of familieleden die voor u zorgen. Dit kan doordat u al gehuwd bent of doordat de familierechtbank dit beslist heeft.
 • al zelfstandig begeleid woont.
 • zelfstandig wilt wonen en een erkende dienst u hierin begeleidt.

U kunt niet inschrijven, als u 18 jaar of ouder bent en de rechter uw minderjarigheid verlengde.

Wat is uw inkomen?

Je inkomen mag niet te hoog zijn. Met inkomen bedoelen we het gezamenlijk belastbaar inkomen en/of een vervangingsinkomen.

Het inkomen van alle gezinsleden ouder dan 18 jaar die niet ten laste zijn, telt mee.
Het inkomen van inwonende ouders en grootouders die jonger dan 65 jaar zijn, telt voor de helft mee. Hierop zijn enkele uitzonderingen die je leest hieronder (‘welke inkomens tellen niet mee’).

Wij kijken naar het inkomen van 3 jaar geleden. Dat wil zeggen:

 • Als je inschrijft in 2019: we kijken naar je inkomen van 2016
 • Als je inschrijft in 2020: we kijken naar je inkomen van 2017

Hoe hoog mag je inkomen zijn?

Het maximale inkomen als je inschrijft in 2019:

Jouw gezinstype Geïndexeerde inkomensgrens 2019
Alleenstaande 24.852 euro
Alleenstaande met handicap 26.934 euro
Iedere andere persoon zonder kinderen 37.276 euro
Verhoging per persoon ten laste* 2.084 euro

* Een persoon ten laste betekent:

 • een kind dat op jouw adres is ingeschreven en dat minderjarig is of een kind voor wie kinderbijslag wordt uitbetaald.
 • jouw kind dat regelmatig bij jou verblijft en minderjarig is of voor wie kinderbijslag wordt uitbetaald.
 • iemand die erkend is als ernstig gehandicapt.

Zit je in collectieve schuldenregeling, budgetbegeleiding of budgetbeheer?

We kijken naar je actueel besteedbaar inkomen. Was je inkomen drie jaar geleden te hoog, maar verdien je nu minder, dan kijken we naar je huidig inkomen van de laatste drie tot zes maanden.

Welke inkomens tellen we niet mee?

We tellen het inkomen niet mee van:

 • ongehuwde kinderen jonger dan 25 jaar die vanaf hun meerderjarigheid altijd bij het gezin woonden.
 • ouders, grootouders, kinderen, kleinkinderen, broers en zussen als ze ouder dan 65 jaar of ernstig gehandicapt zijn.

Je kan ook inschrijven als:

 • je inkomen drie jaar geleden hoger was dan de maximumgrens, maar sindsdien is je inkomen gezakt onder de maximumgrens.
 • je drie jaar geleden geen inkomen had, maar een van de jaren erna wel.
 • je geen inkomen had tussen drie jaar geleden en vandaag. Je moet dan wel een verklaring op eer invullen.
 • je in collectieve schuldenregeling, budgetbegeleiding of budgetbeheer zit: we kijken naar je actueel besteedbaar inkomen.

U heeft geen eigendom

U kunt inschrijven, als u geen woning of bouwgrond volledig of gedeeltelijk in volle eigendom of in volledig vruchtgebruik hebt. Dit geldt voor iedereen die zich samen met u inschrijft voor een sociale woning. Dit gaat ook over een woning of bouwgrond in het buitenland.

Er zijn een aantal uitzonderingen mogelijk:

 • Uw woning wordt onteigend. U kunt er dus niet blijven wonen.
 • Uw woning is onbewoonbaar of ongeschikt verklaard en wordt ontruimd. Dit gebeurde maximaal twee maanden geleden, voordat u wilt inschrijven voor een sociale woning.
 • U heeft een fysieke handicap en uw woning is hier niet op aangepast.
 • U heeft een handicap en bent ingeschreven voor een ADL-woning (Activiteiten van het Dagelijks Leven).
 • Uw woning ligt in een zone waar wonen niet toegelaten is (dit kan in heel België zijn).
 • U verliest het beheer van uw woning (beheersrecht), door een faillissement of omdat een instantie uw woning verkrijgt.
 • U heeft een woning of bouwgrond samen met uw ex-partner in volle eigendom. U bent nog gehuwd, maar het huwelijk is onherstelbaar ontwricht.
 • U heeft een woning of bouwgrond gedeeltelijk in volle eigendom. Deze eigendom heeft u kosteloos verworven, bv. via een erfenis of schenking.

Opgelet (1): niet elk attest over onbewoonbare, ongeschikte of onaangepaste woningen of beheersrecht valt onder deze uitzonderingen. De sociale huisvestingsmaatschappij of het sociaal verhuurkantoor zal u hiermee verder helpen.

Opgelet (2): Bracht u als zaakvoerder, bestuurder of aandeelhouder een woning of bouwgrond in een vennootschap in? Dan kan u niet inschrijven.

U bent ingeschreven in het bevolkings- of vreemdelingenregister. 

U moet ingeschreven zijn in het bevolkings- of vreemdelingenregister.

Je moet verschillende documenten meebrengen, zodat we je kunnen inschrijven.

Je identiteitskaart of paspoort

Breng een fotokopie van de identiteitskaarten van alle gezinsleden boven de 18 jaar mee.

 

Het inschrijvingsformulier

Dit is een erg belangrijk formulier. Alle gezinsleden die ouder zijn dan 18 jaar moeten het inschrijvingsformulier ondertekenen.

Op dit formulier kan je aanduiden voor welke woningen je je kandidaat wil stellen en hoeveel maximale huurprijs je wil betalen.

Als je langskomt, overlopen we samen dit formulier.

INSCHRIJVINGSFORMULIER + bijlage

Ben je nog geen 18 jaar en woon je onder begeleiding zelfstandig? 
Dan heb je een attest nodig van de dienst die je begeleidt of een attest van ontvoogding. Daarop moet de startdatum van voogdij of begeleiding staan.

Geen eigendom

Je moet een verklaring op erewoord invullen. Die staat in het inschrijvingsformulier of in een bijlage bij het inschrijvingsformulier. Alle gezinsleden die ouder zijn dan 18 jaar moeten het inschrijvingsformulier ondertekenen.

 

Inkomen

Welke inkomensbewijzen je moet meebrengen, hangt af van je situatie.
Wij zijn verplicht om jouw inkomensgegevens elektronisch op te vragen bij de juiste instanties. Alleen als wij de informatie niet digitaal kunnen bekomen, dan moet jij zelf documenten verzamelen. Ook in enkele specifieke situaties (zie hieronder) is dat het geval.

 

Extra informatie:

 • Verdiende je drie jaar geleden te veel maar is je inkomen nu lager: breng dan je inkomen van de laatste drie maanden mee.
 • Had je drie jaar geleden geen inkomen maar in de jaren erna wel: breng dan een overzicht van je laatste inkomsten mee.
 • Had je tussen drie jaar geleden en vandaag geen enkel inkomen: dan moet je een verklaring op eer ondertekenen.
 • Had je meer dan één soort van inkomsten: breng dan alle verschillende documenten mee. Wij berekenen dan je totale inkomen.
 • Zat je tussen drie jaar geleden en vandaag in schuldbemiddeling: dan moet je inkomensbewijzen van de laatste drie maanden meebrengen, de documenten over de schuldbemiddeling zelf en over afbetaalde schulden.

Nederlands

Als je bij ons langskomt of met ons belt, dan spreken we Nederlands. Ook onze brieven zijn in het Nederlands.

Je moet bewijzen dat je Nederlands spreekt of dat je de taal wilt leren. Maar niet alleen jij. Iedereen die bij je komt wonen en ouder is dan 18 jaar, moet voldoende Nederlands spreken.

Na één jaar sociaal huren moet je verplicht het basisniveau Nederlands kunnen (minimaal taalniveau 1.1. voor spreken).

Hoe controleren we dat je Nederlands spreekt?

 1. We kijken in de Kruispuntbank Inburgering of je voldoet aan de taalkennisvereiste.
 2. Is dat niet het geval? Dan kom je naar ons kantoor en doe je een mondelinge taaltest. Spreek je voldoende Nederlands, dan voldoe je aan de voorwaarde Nederlands.
 3. Spreek je onvoldoende Nederlands? Dan verwijzen we je door naar de organisaties van integratie en inburgering.

Algemeen

De toewijzing houdt rekening met:

 • de voorkeur van de kandidaat-huurders;
 • de rationele bezetting van de woning;
 • de voorrangsregels (eventueel aangevuld met gemeentelijke regels);
 • de chronologische volgorde van de inschrijvingen in het inschrijvingsregister.

Uitzonderlijk worden woningen versneld toegewezen. Dat kan enkel op basis van

 • de (tijdelijke) herhuisvesting omwille van de renovatie van de huidige sociale woning;
 • de bijzondere sociale omstandigheden waarin de kandidaat-huurder zich bevindt;
 • de specifieke voorrang voor kwetsbare doelgroepen, op voordracht van een welzijnspartner;
 • de strijd tegen de onderbezetting van sociale huurwoningen.

 

Voorrang voor inwoners van de gemeente

Voorrang geldig in alle gemeenten van Denderstreek:

U krijgt voorrang als u de voorbije zes jaar minstens drie jaar in de gemeente heeft gewoond, waarin de beschikbare woning ligt.

In de gemeente Lebbeke:

 1. Er zal eerst voorrang worden gegeven aan kandidaat-huurders die sinds hun geboorte in Lebbeke, Wieze of Denderbelle wonen (= sinds 01/01/1971 omdat wij deze gegevens digitaal kunnen opvragen).
 2. Vervolgens wordt voorrang verleend aan kandidaat-huurders die minimaal 10 jaar in Lebbeke wonen of gewoond hebben.
 3. Vervolgens wordt voorrang verleend aan kandidaat-huurders die in de periode van 6 jaar voor de toewijzing minstens 3 jaar inwoner geweest zijn van de gemeente Lebbeke.

 

Voorrang doelgroepen

In de gemeenten Herzele, Denderleeuw, Lebbeke, Zottegem, Erpe-Mere, Ninove en Aalst geldt er voor bepaalde woongelegenheden een voorrang voor 65-plussers. De adressen zijn vastgelegd in het intern huurreglement.

In de gemeente Ninove geldt ook toewijzingsreglement voor mensen met een beperking. Bij elke eerste toewijzing van het kalenderjaar wordt voorrang gegeven aan de doelgroep zoals omschreven in het intern huurreglement.

Je hebt alle voorwaarden gelezen. Je bent met alle ingevulde documenten naar ons kantoor geweest en je bent ingeschreven.

Wat gebeurt er nu?

 • Je krijgt van ons je inschrijvingsbewijs en je definitieve inschrijvingsnummer. Hou dit zeer goed bij.
 • Je komt op de wachtlijst terecht. Waar je wilt wonen, de grootte van je gezin en de voorrangsregels bepalen je plaats op de wachtlijst. Hoelang je moet wachten, varieert dus tijdens je wachtperiode.
 • Sta je vier jaar of langer ononderbroken op de wachtlijst en huur je dus op de private huurmarkt, dan kom je misschien in aanmerking voor de maandelijkse huurpremie.
 • Zodra jij aan de beurt bent op de wachtlijst, nodigen we je uit om je dossier te actualiseren en om de woning te komen bekijken. Dat doen we door je een brief te sturen. Zorg dus dat we altijd van jou het laatste adres hebben.

Verandert je gezin?

Het is van belang dat u eventuele wijzigingen in uw gezinssituatie steeds onmiddellijk meldt eens u zich kandidaat heeft gesteld. Wanneer u bij de inschrijving een keuze maakt van de woningen waarvoor u zich kandidaat stelt, spelen deze factoren al wel mee voor de keuzemogelijkheden. Maar op het moment van de toewijzing is het vanzelfsprekend de situatie op dat ogenblik die geldt.

Mijn gezin wordt groter of kleiner

Je krijgt een kindje, er komt iemand bij je wonen of iemand verlaat je gezin? Laat het ons weten. Je komt misschien in aanmerking voor andere woningen, als je gezin groter of kleiner wordt.

Mijn partner en ik gaan uit elkaar

Je hebt samen met je partner één inschrijvingsnummer. Je wilt niet langer samen ingeschreven blijven of je wilt niet langer samen kandidaat zijn.

Je hebt twee keuzes:

 • Alleen jij of je partner blijft kandidaat. Dan krijgt die persoon het inschrijvingsnummer. De andere persoon schrappen we van de wachtlijst.
 • Je wilt allebei kandidaat blijven. Dan kan slechts één persoon – diegene die aangeduid stond als de toekomstige referentiehuurder – het oorspronkelijk inschrijvingsnummer behouden. De andere persoon krijgt een inschrijvingsnummer gevormd door de datum waarop hij of zij is ingeschreven.

Bijvoorbeeld: Joris en Sanne zijn een koppel. Sanne is ingeschreven als kandidaat-huurder op 5 augustus 2012. Joris heeft zich later aangesloten bij haar kandidatuur op 15 oktober 2012.
Ze gaan uit elkaar. Ze willen beiden nog kandidaat blijven voor een sociale huurwoning. Sanne was de referentiehuurder dus behoudt het inschrijvingsnummer (20120805x). Joris krijgt een nieuw inschrijvingsnummer dat gevormd wordt door de datum van zijn inschrijving en het laatste volgnummer van die dag (20121015x).

Hoelang moet ik nog wachten?

Hoelang je nog moet wachten tot je aan de beurt bent, kunnen we niet zeggen.

Je kan wel bij ons navragen wat de stand van zaken van jouw dossier is.

 

Wijzigingen altijd doorgeven

Het is heel belangrijk dat je ons laat weten als je verhuist naar een ander adres. Alleen zo komt onze briefwisseling voor een actualisatie of aanbod goed bij jou terecht.

Je verwittigt ons binnen de maand, nadat je adres officieel veranderd is. Dat wil zeggen dat de wijkagent de verhuizing heeft bevestigd en je bent langs geweest op het gemeentehuis om je identiteitskaart en andere documenten te laten aanpassen.

Ook een wijziging in jouw gezinssamenstelling geef je zo snel mogelijk door.

Huurpremie

Sta je al vier jaar of langer op de wachtlijst voor een sociale woning en huur je ondertussen een private huurwoning? Dan kan je misschien maandelijks een huurpremie krijgen.

Je moet aan een aantal voorwaarden voldoen en het bedrag van de huurpremie verschilt in elke situatie. Meer informatie lees je op de website van Wonen-Vlaanderen.

Het agentschap Wonen-Vlaanderen stuurt je automatisch een gepersonaliseerd aanvraagformulier op, als je in aanmerking komt voor de premie. Ze baseert zich daarvoor op gegevens van onze en andere huisvestingsmaatschappijen over de wachttijd en jouw inkomen. Laat ons dus zeker elke wijziging in je adres of gezinsinkomen meteen weten.

Wij actualiseren de wachtlijst minstens elke twee jaar in de oneven jaren (2017, 2019, 2021).

Dat wil zeggen dat we elke kandidaat-huurder vragen of hij/zij nog kandidaat wil blijven voor een woning. We sturen dan een brief. Kandidaat-huurders die niet (tijdig) reageren op deze brief, schrappen we van de wachtlijst.

Hernieuwing van je kandidatuur

In onze brief vragen we je om je kandidatuur te bevestigen. Ook vragen we je om te bewijzen dat je nog voldoet aan de inkomensvoorwaarde.

Het is heel belangrijk dat je op deze brief antwoordt.

Als je binnen de maand niet antwoordt, dan krijg je een herinneringsbrief. Beantwoord je deze brief ook niet binnen de 15 dagen, dan ben je niet meer ingeschreven voor een woning.

Opnieuw inschrijven

Je reageerde niet op onze brieven, maar wilt toch kandidaat blijven? Dan moet je helemaal opnieuw inschrijven. Je komt dan opnieuw helemaal onderaan de wachtlijst.

Het is dus heel belangrijk om te antwoorden als je kandidaat wil blijven.

We kunnen je schrappen van de wachtlijst. Dat kan alleen in een aantal situaties.

 1. Je accepteerde een sociale woning.
 2. Je voldoet niet meer aan de inkomensvoorwaarde bij de actualisering van de wachtlijst.
 3. Je voldoet niet meer aan alle voorwaarden voor sociale verhuring als we je een gepaste woning aanbieden en je eerst gerangschikt stond.
 4. Je gaf bewust foute of onvolledige gegevens.
 5. Je weigert twee keer een gepaste woning. Of, je reageert tweemaal niet op onze brieven als we je een woning aanbieden.

Je kunt ook zelf vragen dat we je schrappen. Je stuurt ons hiervoor een brief.

Je krijgt van ons een brief als we een passende woning voor je hebben. Binnen de 15 kalenderdagen moet je laten weten of je interesse hebt.

Vind je de woning goed na bezichtiging? Dan volgen nog enkele belangrijke stappen:

 1. We controleren opnieuw of je aan alle voorwaarden voldoet
 2. We berekenen de huurprijs en de waarborg.
 3. We maken een huurcontract.
 4. Je betaalt de waarborg of maakt de waarborgregeling in orde. Het OCMW kan je hierbij helpen als het nodig is.
 5. We spreken af wanneer je in de woning kan, de sleutel krijgt, we de plaatsbeschrijving maken, …

Je krijgt van ons een brief als we een passende woning voor je hebben. Binnen de twee weken moet je laten weten wat je beslist.

Vind je de woning niet goed? Dan weiger je ze. Misschien heb je een heel goede reden waarom je de woning niet wil of waarom je op dit moment niet kan verhuizen. Meld dat dan op papier aan ons. Zonder (goede) reden kan je een aanbod maar één keer weigeren.

Als je weigert, dan krijg je ten vroegste drie maanden later een nieuw aanbod. Tenzij je op papier meldt dat we je toch sneller een woning mogen aanbieden.

Weiger je ook het tweede aanbod? Dan schrappen we je inschrijving. Als je dan nog bij ons wilt huren, moet je opnieuw je kandidatuur indienen. Dan kom je opnieuw achteraan de wachtlijst.

Grondige redenen voor weigering

Je wilt de woning wel aanvaarden, maar door bepaalde tijdelijke omstandigheden kan het nu niet. Bijvoorbeeld: je verblijft in het ziekenhuis of in de gevangenis, de woning is niet aangepast aan jouw fysieke toestand,…

Dit zijn redenen waarvan je ons een bewijs moet bezorgen. Als je dat bewijs levert, dan bekijken we of dit een gegronde weigering is of niet.

Niet reageren is geschrapt worden

Reageer je twee keer niet op onze aanbodbrieven? Dan schrappen we jou van onze wachtlijst.

Website-inhoud

De verschillende pagina’s die je raadpleegt op deze website of die je verkrijgt via interactieve toepassingen, hebben een zuiver informatieve en indicatieve waarde.
We werken deze website op regelmatige tijdstippen bij.

SHM Denderstreek geeft geen garanties over de actualiteit, accuraatheid, correctheid, volledigheid of geschiktheid voor een bepaald doel van de informatie, de gegevens of publicaties.

De intellectuele eigendomsrechten van de informatie, publicatie en gegevens op deze website komen toe aan SHM Denderstreek.

Je mag hierop geen inbreuk maken.

Je mag deze informatie, publicaties of gegevens in geen enkele vorm overdragen, verkopen, verspreiden of reproduceren. Je hebt hiervoor de uitdrukkelijke voorafgaande en schriftelijke toestemming van de auteur of van zijn rechthebbenden nodig.

Cookies

Deze website gebruikt cookies om de prestaties van de website te verbeteren. Je kan de cookies weigeren via jouw browserinstellingen, maar dan zullen sommige onderdelen in de website niet of niet optimaal werken.

We gebruiken:

 • Noodzakelijke cookies

Deze cookies zijn onmisbaar om op een veilige manier jouw identiteit te controleren, jou op basis daarvan toegang te geven tot toepassingen en jouw sessie te onthouden.

 • Functionele cookies

Deze cookies verbeteren het functioneren en de gebruiksvriendelijkheid van onze website. Denk aan mobiel telefoongebruik, eerder bezochte pagina’s, taalvoorkeur en Google Analytics.

 • Websiteprestatie cookies

Dit zijn load balancing cookies (bijvoorbeeld de tijdzone registratie). Ze worden gebruikt bij websites die veel worden bezocht en dienen om de lasten van de aanvragen te verdelen over meerdere, aparte netwerken en servers.

 • Embedded cookies

Hier en daar zit op de website embedded content van social media sites als Facebook, You Tube, Vimeo,  Mailchimp of Google Maps. Wat deze platformen met deze cookies doen is ons niet bekend. We hebben helaas ook geen invloed op het al dan niet plaatsen van deze cookies.

Bescherming persoonlijke levenssfeer: privacy

De meeste informatie is op of via deze website beschikbaar zonder dat je persoonsgegevens moet doorgeven.

Als we in bepaalde gevallen toch persoonlijke informatie vragen, dan worden de gegevens verwerkt volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (25 mei 2018).

De persoonsgegevens die we verzamelen, nemen we op in de bestanden van SHM Denderstreek, Heilig Hartlaan 54, 9300 Aalst. Deze gegevens worden uitsluitend verwerkt om de efficiënte en de correcte samenstelling van het dossier van (kandidaat-)huurders, kopers of ontleners mogelijk te maken, om de concrete huur-, koop-, of ontleningsvoorwaarden voor een sociale woning of lening vast te stellen en om na te gaan of deze voorwaarden worden nageleefd.

U kunt uw informatie controleren en aanpassen door te e-mailen naar info@shmdenderstreek.be

Je kan op de website van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) nalezen aan wie onze woonorganisatie jouw gegevens mag doorgeven en waarom. Dat is geregeld in ‘machtigingen’.