Bij  Sociale HuisvestingsMaatschappij Denderstreek
kan je terecht voor betaalbaar en kwaliteitsvol wonen:
sociale huurwoningen, koopwoningen, kavels en leningen.
Zo willen we samen op een positieve manier bouwen aan
een leefbare woonomgeving voor iedereen in ons stukje Denderstreek!

Heilig Hartlaan 54 9300 Aalst

Check de tips en info in ZieZo,

Het handig boekje voor huurders.

Een overzicht van alles wat kan, mag en moet.