Vind je tHUIS samen

met SHM Denderstreek!

Bij  Sociale HuisvestingsMaatschappij Denderstreek
kan je terecht voor betaalbaar en kwaliteitsvol wonen:
sociale huurwoningen, koopwoningen, kavels en leningen.
Zo willen we samen op een positieve manier bouwen aan
een leefbare woonomgeving voor iedereen in ons stukje Denderstreek!

Check de tips en info in ZieZo,

Het handig boekje voor huurders.

Een overzicht van alles wat kan, mag en moet.

NIEUWS! De visitatieraad komt!

Om de paar jaar worden sociale huisvestingsmaatschappijen gecontroleerd en doorgelicht. Het is de visitatieraad van Wonen Vlaanderen die nagaat of de huisvestingsmaatschappij zijn sociaal maatschappelijke taak goed uitvoert. SHM Denderstreek verwelkomt de visitatieraad op 31/3 en 2/4

 LEES ER HIER MEER OVER

Heilig Hartlaan 54 9300 Aalst