Afdeling huur

Kandidaat-huurders

Wil je inschrijven op de wachtlijst om een sociale woning, studio, of appartement huren?  Vul dan het inschrijvingsformulier volledig in en bezorg het ons.
Het formulier kan je doormailen naar Tiffany Van Ransbeek via inschrijvingen@shmdenderstreek.be
Je kan bij haar ook terecht voor vragen en informatie.

Huurders

Ben je inschreven op de wachtlijst en komt er een woning vrij waarvoor jij in aanmerking komt dan ontvang je van ons een uitnodiging. Lynn Deville, Rosalie Sacré en Carline Van Der Eecken behandelen alle dossiers van kandidaat-huurders die een woning kunnen gaan bezichtigen en zorgen voor het uitvoeren van de toewijzingen.

Heb je vragen dan kan u mailen naar huur@shmdenderstreek.be

Opvolging van de afgesloten huurcontracten, huurprijzen en wijzigingen in gezinssamenstelling,… Valerie Degrendele zorgt ervoor dat uw dossier in orde blijft. Heb je vragen dan kan u mailen naar huur@shmdenderstreek.be

Huurbegeleiding

Leefbaarheid en een goede begeleiding van de huurders is een belangrijke prioriteit voor SHM Denderstreek.

Nathalie en Lavrans zijn onze twee huurbegeleiders.

Je kan hen contacteren via huur@shmdenderstreek.be

Afdeling koop

Wil je een sociale woning kopen? Of een bouwgrond? Wil je nagaan of je een sociale woninglening kan krijgen? Dan kan je terecht bij onze Afdeling Koop.
Stel je vraag of maak een afspraak met Katrien Goubert via koop@shmdenderstreek.be

Boekhouding

Ilse Menschaert, Lien Van Eeckhoudt en Joke De Winter: facturatie@shmdenderstreek.be

Technische dienst

Tom Van Den Berghe.

Frank Janssens, Bart Depoorter, Filip Van Weyenberg.

Katrien Matthijs, Joke De Winter.

Geert Van De Sijpe, Michael De Moerloose

Je contacteert hen via: technischedienst@shmdenderstreek.be

Afdeling communicatie

Onthaal

Marie-Anne De Prycker

Algemeen directeur

Adjunct algemeen directeur


PROBLEMEN?

WIL U EEN PROBLEEM MELDEN DAN DOET U DAT RECHTSTREEKS BIJ DE BETROKKEN DIENST, ZO WORDT U HET SNELST GEHOLPEN:

KLACHTEN?

Wanneer u al herhaaldelijk probeerde om een oplossing te krijgen voor een probleem maar de situatie blijft aanslepen of u deed reeds meerdere pogingen om met onze betrokken diensten in contact te treden maar helaas werd u nog niet geholpen
dan kan u officieel een klacht indienen.

We vragen u hierbij om het volledige dossier  ( omschrijving van de klacht, datum van eerste melding, de voorafgaande briefwisseling, mails, ….)in te dienen via mail:

 klachten@shmdenderstreek.be

Raad van bestuur

Vertegenwoordigers openbare besturen:

Provinciebestuur Oost-Vlaanderen: Mevr. Phaedra VAN KEYMOLEN, gevolmachtigd bestuurder.

Stad Aalst:  Mevr. Sarah SMEYERS.

Gemeente Erpe-Mere: Mevr. JANSSENS Emmy.

Gemeente Lede: Mevr. VAN DE VELDE Geertrui, gevolmachtigd bestuurder.

Gemeente Oosterzele: Dhr. MEULEMAN Christ.

 

Vertegenwoordigers – afgevaardigden van de groep der private aandeelhouders:

Dhr. VAN DER POORTEN Mark, Voorzitter van de Raad van Bestuur en Directiecomité.

Dhr. VANDEN HERREWEGEN Johan, Ondervoorzitter Raad van Bestuur & Directiecomité, Voorzitter Auditcomité.

Dhr. SCHACK Ludwig.

 

Algemeen directeur

DE VLIEGER Eddy.

 

Commissaris

KPMG Bedrijfsrevisoren cvba, Bourgetlaan 40, 1130 Brussel, vertegenwoordigd door dhr. Mertens J.