Onthaal

Marie-Anne De Prycker

Kopen - Lenen

Interesse om een sociale woning of bouwgrond te kopen, een sociale lening af te sluiten? Maak een afspraak met:

Katrien Goubert: koop@shmdenderstreek.be

Kandidaat huurders

Inschrijven om een studio, woning of appartement huren? Neem contact op met:

Carline Van Der Eecken: inschrijvingen@shmdenderstreek.be

Huur

Valerie Degrendele – Lynn Deville – Rosalie Sacré

huur@shmdenderstreek.be

Boekhouding

Ilse Menschaert & Lien Van Eeckhoudt: facturatie@shmdenderstreek.be

Communicatie

Technische dienst en Projecten

Tom Van Den Berghe.

Frank Janssens, Bart Depoorter, Filip Van Weyenberg.

Katrien Matthijs, Tiffany Van Ransbeek.

Geert Van De Sijpe, Michael De Moerloose

Algemeen directeur

Adjunct algemeen directeur


PROBLEMEN?

WIL U EEN PROBLEEM MELDEN DAN DOET U DAT RECHTSTREEKS BIJ DE BETROKKEN DIENST, ZO WORDT U HET SNELST GEHOLPEN:

KLACHTEN?

Wanneer u al herhaaldelijk probeerde om een oplossing te krijgen voor een probleem maar de situatie blijft aanslepen of u deed reeds meerdere pogingen om met onze betrokken diensten in contact te treden maar helaas werd u nog niet geholpen
dan kan u officieel een klacht indienen.

We vragen u hierbij om het volledige dossier  ( omschrijving van de klacht, datum van eerste melding, de voorafgaande briefwisseling, mails, ….)in te dienen via mail:

 klachten@shmdenderstreek.be

Raad van bestuur

Vertegenwoordigers openbare besturen:

Provinciebestuur Oost-Vlaanderen: Mevr. Phaedra VAN KEYMOLEN, gevolmachtigd bestuurder.

Stad Aalst:  Mevr. Sarah SMEYERS.

Gemeente Erpe-Mere: Mevr. JANSSENS Emmy.

Gemeente Lede: Mevr. VAN DE VELDE Geertrui, gevolmachtigd bestuurder.

Gemeente Oosterzele: Dhr. MEULEMAN Christ.

 

Vertegenwoordigers – afgevaardigden van de groep der private aandeelhouders:

Dhr. VAN DER POORTEN Mark, Voorzitter van de Raad van Bestuur en Directiecomité.

Dhr. VANDEN HERREWEGEN Johan, Ondervoorzitter Raad van Bestuur & Directiecomité, Voorzitter Auditcomité.

Dhr. SCHACK Ludwig.

 

Algemeen directeur

DE VLIEGER Eddy.

 

Commissaris

KPMG Bedrijfsrevisoren cvba, Bourgetlaan 40, 1130 Brussel, vertegenwoordigd door dhr. Mertens J.