Afdeling huur

Kandidaat-huurders

Wil je inschrijven op de wachtlijst om een sociale woning, studio, of appartement huren?  Vul dan het inschrijvingsformulier volledig in en bezorg het ons.
Het formulier kan je doormailen naar Tiffany Van Ransbeek via inschrijvingen@shmdenderstreek.be
Je kan bij haar ook terecht voor vragen en informatie.

Huurders

Ben je inschreven op de wachtlijst en komt er een woning vrij waarvoor jij in aanmerking komt dan ontvang je van ons een uitnodiging. Lynn Deville, Rosalie Sacré en Wendy De Kegel behandelen alle dossiers van kandidaat-huurders die een woning kunnen gaan bezichtigen en zorgen voor het uitvoeren van de toewijzingen.

Heb je vragen dan kan u mailen naar huur@shmdenderstreek.be

Opvolging van de afgesloten huurcontracten, huurprijzen en wijzigingen in gezinssamenstelling,… Valerie Degrendele zorgt ervoor dat uw dossier in orde blijft. Heb je vragen dan kan u mailen naar huur@shmdenderstreek.be

Huurbegeleiding

Leefbaarheid en een goede begeleiding van de huurders is een belangrijke prioriteit voor SHM Denderstreek.

Jennifer, Lana en Lavrans zijn onze drie huurbegeleiders.

Je kan hen contacteren via huur@shmdenderstreek.be

Afdeling koop

Wil je een sociale woning kopen? Of een bouwgrond? Wil je nagaan of je een sociale woninglening kan krijgen? Dan kan je terecht bij onze Afdeling Koop.
Stel je vraag of maak een afspraak met Katrien Goubert via koop@shmdenderstreek.be

Boekhouding

Ilse Menschaert, Liesbeth De Petter, Tanja Allard en Niels Scheerlinck : facturatie@shmdenderstreek.be

Technische dienst

Tom Van Den Berghe.

Bart Depoorter, Frank Janssens, Filip Van Weyenberg

Katrien Matthijs, Ilse Eeckhout

Michael De Moerloose, Geert Van De Sijpe

Je contacteert hen via: technischedienst@shmdenderstreek.be

Afdeling communicatie

Onthaal & administratieve ondersteuning

Marie-Anne De Prycker

Davina De Smedt

Directeur


PROBLEMEN?

WIL U EEN PROBLEEM MELDEN DAN DOET U DAT RECHTSTREEKS BIJ DE BETROKKEN DIENST, ZO WORDT U HET SNELST GEHOLPEN:

Heb je een probleem met je verwarming, warmwaterboiler of sanitaire installaties, de regenwaterpompen of de ventilatiesystemen?

Meld dit dan rechtstreeks aan EQUANS: 053 77 26 51 of mail naar socialewoningen-gent.esolbe@equans.com

KLACHTEN?

Wanneer u al herhaaldelijk probeerde om een oplossing te krijgen voor een probleem maar de situatie blijft aanslepen of u deed reeds meerdere pogingen om met onze betrokken diensten in contact te treden maar helaas werd u nog niet geholpen
dan kan u officieel een klacht indienen.

LEES HIER EERST DE KLACHTENPROCEDURE

We vragen u hierbij om het volledige dossier  ( omschrijving van de klacht, datum van eerste melding, de voorafgaande briefwisseling, mails, ….)in te dienen via mail:

 klachten@shmdenderstreek.be