U zou graag een sociale woning of bouwgrond kopen, een sociale lening afsluiten? Maak een afspraak met:

Katrien Goubert: katrien.goubert@shmdenderstreek.be

Je kunt niet inschrijven als je een woning of bouwgrond volledig of gedeeltelijk in volle eigendom, of volledig in vruchtgebruik hebt. Je kunt ook niet inschrijven als je zaakvoerder, bestuurder of aandeelhouder bent van een vennootschap waarin je een woning of bouwgrond hebt ingebracht.

Deze voorwaarden gelden ook voor jouw gezinsleden.

Uitzonderingen

Heeft je woning een geïndexeerd kadastraal inkomen van minder dan 2.000 euro, dan zijn in bepaalde situaties uitzonderingen mogelijk.

 • Je woning is overbewoond verklaard (of geadviseerd).
 • Je bent 55 jaar of ouder.
 • Je wilt een woning of bouwgrond kopen in Aalst, Antwerpen, Boom, Brugge, Dendermonde, Genk, Gent, Hasselt, Kortrijk, Leuven, Mechelen, Oostende, Roeselare, Sint-Niklaas, Turnhout of Vilvoorde.
 • Je woning wordt onteigend. Je kan er dus niet blijven wonen.
 • Je woning is onbewoonbaar verklaard (of geadviseerd).
 • Je woning ligt in een zone waar wonen niet toegelaten is.

Er zijn ook nog 2 specifieke uitzonderingen

 • Je bezit samen met jouw echtgeno(o)t(e) een woning of bouwgrond volledig of deels in volle eigendom. Je stelde een vordering tot echtscheiding in.
 • Je bezit een woning of bouwgrond deels in volle eigendom, omdat je de woning of bouwgrond via een erfenis of schenking kreeg.

Informeer je over deze uitzonderingen bij ons op kantoor of lees meer op de website van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW).

Als je een sociale woning of bouwgrond wilt kopen, moet je ingeschreven zijn in het register in de gemeente waar je wil wonen. Dat is een lijst waar iedereen opstaat die graag een woning of bouwgrond wilt kopen.

Inschrijvingsregister

Je kan doorlopend inschrijven in onze registers. Ook als er nog geen concrete bouwplannen of gronden zijn in de gemeente van jouw voorkeur, kan je je inschrijven. Je mag in zoveel registers inschrijven als je wilt, ook in die van andere huisvestingsmaatschappijen. Per register betaal je 50 euro, die je nadien bij een aankoop terugkrijgt.

Per register waarin jij je inschrijft, krijg je een inschrijvingsbewijs met de vermelding van je inschrijvingsnummer en inschrijvingsdatum.

Minstens in de oneven jaren (2017, 2019, …) actualiseren we de registers. Dan kijken we na of jouw inkomen nog aan de voorwaarden voldoet. Als je niet meer voldoet aan de inkomensvoorwaarde, dan schrappen we jouw kandidatuur.

Jouw gezinssituatie

Je kan inschrijven als alleenstaande, samenwonende of gehuwde.
Ben je nog getrouwd, maar zit je in een echtscheidingsprocedure? Dan kan je individueel inschrijven als je bewijst dat je aan het scheiden bent:

 • via een door de deurwaarder betekende dagvaarding
 • via een kopie van een door de griffie afgestempeld verzoekschrift of gerechtsbrief

Je hebt alle voorwaarden gelezen. Je hebt ons het inschrijvingsformulier en alle nodige documenten bezorgd en het inschrijvingsgeld betaald. Dan ben je ingeschreven.

Wat gebeurt er nu?

 • Je krijgt van ons je inschrijvingsbewijs met daarop je inschrijvingsnummer. Hou dit zeer goed bij.
 • Je komt op het register van jouw keuze terecht. Waar je wilt wonen en de voorrangsregels bepalen hoelang je moet wachten.
 • Zodra een project klaar is voor verkoop in het register van je keuze, nemen wij met jou contact op.

Plaatsnummer

Je stelde je bij je inschrijving kandidaat voor een sociale woning of bouwgrond in een bepaalde gemeente of deelgemeente.

Nu moet je wachten, tot het jouw beurt is om een woning of bouwgrond van jouw keuze te kunnen kopen. Telkens als wij een woning of bouwgrond verkopen of als kandidaten met een gunstiger plaatsnummer geschrapt worden, schuif jij omhoog in het register, tot je bovenaan staat.

Hoe lang moet ik nog wachten?

Hoe lang je nog moet wachten tot je aan de beurt bent, kunnen we niet zeggen.
Wel kan je bij ons navragen wat je plaatsnummer is in het register waarvoor je bent ingeschreven.

Actualisatie van de wachtlijst

Minstens in de oneven jaren (2017, 2019, …) actualiseren we de registers. Dan kijken we na of jouw inkomen nog aan de voorwaarden voldoet.

Ja, dat kan.

Je krijgt jouw inschrijvingsgeld terug in de volgende situaties:

 • Je koopt een sociale woning of bouwgrond.
 • Je vraagt zelf dat we je schrappen. Je stuurt ons hiervoor een brief, e-mail of komt langs.
 • Je voldoet niet meer aan de inkomens- en/of eigendomsvoorwaarde op het ogenblik dat wij jou een woning aanbieden.
 • Je voldoet niet meer aan de inkomensvoorwaarden, wanneer wij onze registers actualiseren.

Je krijgt jouw inschrijvingsgeld niet terug in de volgende situaties:

 • Je antwoordt niet of te laat op de vraag die wij jou stellen bij de actualisatie van het register of een aanbod van een sociale koopwoning of bouwgrond. Je wordt niet geschrapt als je overmacht aantoont.
 • Je gaat niet in op het aanbod van een woning of bouwgrond die aan jouw keuze beantwoordt. Je wordt niet geschrapt als je een gegronde reden aantoont voor jouw weigering.
 • Je aanvaardde een aangeboden woning, maar wil ze nadien toch niet kopen.
 • Je hebt bij jouw inschrijving doelbewust onjuiste of onvolledige verklaringen of gegevens afgelegd of gegeven.

Eenzijdige belofte van aankoop en waarborg

Nadat we jou een sociale koopwoning of bouwgrond hebben toegewezen, vragen we jou om een ‘éénzijdige belofte van aankoop’ te ondertekenen. In deze belofte van aankoop verbind jij je om de sociale koopwoning of bouwgrond aan te kopen.

Op het moment dat je de belofte van aankoop ondertekent, betaal je ook een waarborg. Dat bedrag is maximaal 4.442 euro (voor sociale koopwoningen) of 1.901 euro (voor sociale bouwgronden).

Daarna breng je je lening in orde.

Verkoopakte en kosten

Na de ondertekening van de belofte van aankoop zal je uitgenodigd worden om de verkoopakte te ondertekenen. Je moet dan ook de verkoopprijs en de bijkomende kosten betalen.

Koop je uiteindelijk de woning of bouwgrond toch niet? Dan krijg je deze waarborg niet volledig terug, tenzij je overmacht kunt aantonen.

Sociale woning

Koop je een sociale woning, dan moet je twintig jaar in de woning wonen.

De termijn van twintig jaar loopt vanaf de datum waarop je de aankoopakte ondertekende.

Je mag de woning tijdens die periode niet vervreemden (verkopen, schenken, …) of er een zakelijk recht (vruchtgebruik, opstalrecht, …) op afstaan.

Leef je deze verplichtingen niet na, dan kunnen we een schadevergoeding eisen. Soms kunnen we beslissen om de woning opnieuw te kopen (wederinkoop).

Sociale bouwgrond

Koop je een sociale bouwgrond, dan moet je er binnen vier jaar een woning op bouwen volgens de juiste bouwvolumenormen.

De termijn van vier jaar loopt vanaf de datum waarop je de aankoopakte ondertekende.
Startte er binnen die vier jaar geen enkele bouwactiviteit, dan ontbinden we de verkoopakte.

Zijn er binnen die vier jaar al werken gebeurd, maar is de woning nog niet winddicht? Bouw je de woning niet volgens de juiste bouwvolumenormen? Dan betaal je ons de schadevergoeding zoals die in de verkoopakte staat.

Je moet ook tien jaar in de woning wonen. Leef je deze verplichting niet na, dan betaal je een schadevergoeding.

Je gaf blijk van interesse in een koopwoning of bouwgrond en je hebt aanvaard om deze woning of bouwgrond te kopen. Bij de toewijzing wil je de woning of bouwgrond toch niet kopen? Dan is dit een weigering.

Je krijgt het inschrijvingsgeld niet terug en wordt geschrapt uit het register.

Tijdens uw bezoek aan onze website, kunnen persoonsgegevens worden verwerkt. Lees er alles over in ons privacybeleid en in ons cookiebeleid.

Daarnaast verwerken we ook uw persoonsgegevens wanneer u bij ons huurt, koopt of leent. Lees daarover hier meer.

 1. Basisgrenzen

Je inkomen mag niet te hoog en niet te laag zijn. Met inkomen bedoelen we het ‘gezamenlijk belastbaar inkomen’ op het laatst gekende aanslagbiljet voor de personenbelasting.

Dit is ook:

 • het niet-belastbare vervangingsinkomen
 • het leefloon
 • het inkomen dat op basis van supranationale belastingakkoorden niet aan de Belgische personenbelasting onderworpen is

Het inkomen van de andere personen die mee verhuizen, telt ook mee. Er gelden wel uitzonderingen die je leest op de website van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen.

Inkomensgrenzen

Je inkomen mag in 2019 niet lager zijn dan 9.546 euro, en mag niet hoger zijn dan:

Jouw gezinstype Geïndexeerde inkomensgrens 2019
Alleenstaande zonder persoon ten laste 38.146 euro
Alleenstaande met handicap zonder persoon ten laste 41.955 euro
Alle andere situaties:

Per persoon ten laste verhogen met:

57.213 euro

3.809 euro

 

2. Grenzen kernstad of Vlaamse Rand

Je inkomen mag niet te hoog en niet te laag zijn. Met inkomen bedoelen we het ‘gezamenlijk belastbaar inkomen’ op het laatst gekende aanslagbiljet voor de personenbelasting.

Dit is ook:

 • het niet-belastbare vervangingsinkomen
 • het leefloon
 • het inkomen dat op basis van supranationale belastingakkoorden niet aan de Belgische personenbelasting onderworpen is

Het inkomen van de andere personen die mee verhuizen, telt ook mee. Er gelden wel uitzonderingen die je leest op de website van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen.

Inkomensgrenzen

Voor het werkgebied van onze maatschappij gelden de inkomensgrenzen voor kernstad of Vlaamse Rand. [Maak uw keuze]
Deze grenzen liggen hoger dan in de rest van Vlaanderen.

Je inkomen mag in 2019 niet lager zijn dan 9.546 euro, en mag niet hoger zijn dan:

Jouw gezinstype Geïndexeerde inkomensgrens 2019
Alleenstaande zonder persoon ten laste 39.962 euro
Alleenstaande met handicap zonder persoon ten laste 43.952 euro
Alle andere situaties:

Per persoon ten laste verhogen met:

59.936 euro

3.991 euro

3. combinatie inkomensgrenzen

Je inkomen mag niet te hoog en niet te laag zijn. Met inkomen bedoelen we het ‘gezamenlijk belastbaar inkomen’ op het laatst gekende aanslagbiljet voor de personenbelasting.

Dit is ook:

 • het niet-belastbare vervangingsinkomen
 • het leefloon
 • het inkomen dat op basis van supranationale belastingakkoorden niet aan de Belgische personenbelasting onderworpen is

Het inkomen van de andere personen die mee verhuizen, telt ook mee. Er gelden wel uitzonderingen die je leest op de website van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen.

Inkomensgrenzen kernsteden en Vlaamse Rand

Wil je een sociale woning of bouwgrond kopen die in een kernstad of de Vlaamse Rand ligt, dan mag je inkomen in 2019 niet lager zijn dan 9.546 euro en niet hoger zijn dan:

Jouw gezinstype Geïndexeerde inkomensgrens 2019
Alleenstaande zonder persoon ten laste 39.962 euro
Alleenstaande met handicap zonder persoon ten laste 43.952 euro
Alle andere situaties:

Per persoon ten laste verhogen met:

59.936 euro

3.991 euro

 

Inkomensgrenzen rest van Vlaanderen

Wil je een sociale woning of bouwgrond kopen die ergens anders in Vlaanderen ligt, dan mag je inkomen in 2019 niet lager zijn dan 9.546 euro en niet hoger zijn dan:

Jouw gezinstype Geïndexeerde inkomensgrens 2019
Alleenstaande zonder persoon ten laste 38.146 euro
Alleenstaande met handicap zonder persoon ten laste 41.955 euro
Alle andere situaties:

Per persoon ten laste verhogen met:

57.213 euro

3.809 euro