Jaarverslagen

Elk jaar brengt de SHM een jaarverslag uit met de markantste ontwikkelingen, een overzicht van activiteiten en publicaties en cijfermateriaal.