Dinsdag 30 mei hield SHM Denderstreek zijn Algemene Vergadering met een goed gevuld overzicht van de activiteiten van het voorbije werkjaar 2022. Tijdens deze Algemene Vergadering wordt toelichting gegeven bij het activiteitenrapport en de jaarrekening van 2022: zo groeide het patrimonium van de huisvestingsmaatschappij tot 2393 huurwoningen en -appartementen. Een absolute noodzaak en met 8325 kandidaat-huurders op de wachtlijst nog veel te weinig.

AANLOOP NAAR DE VORMING VAN DE WOONMAATSCHAPPIJ

“Als we terugkijken op het afgelopen jaar, zien we dat er belangrijke ontwikkelingen hebben plaats gevonden op het gebied van sociale huisvesting”, zo vertelt Eddy De Vlieger, Algemeen Directeur van SHM Denderstreek. Een jaar waarin grote stappen werden gezet in de vorming van de woonmaatschappij maar eveneens binnen onze huidige werking. Verschillende diensten werden versterkt, procedures werden verder uitgediept.

HUISVESTING EN ARMOEDE BESTRIJDING

Betaalbaar wonen blijft een essentiële pijler binnen het maatschappelijk beleid in de strijd tegen armoede. SHM Denderstreek zet heel erg in op het sociaal beleid. Binnen dat kader werden in 2022 twee nieuwe medewerkers als huurbegeleiders aangenomen.  De uitdagingen waar het team de komende jaren voor staat, zijn niet min: nog meer participatie, blijvende verminderen van leefbaarheidsproblemen en nog meer inzetten op het voorkomen van armoede. Het vergroten van contacten met huurders en het bevorderen van betrokkenheid via participatieprojecten staan dan ook hoog op de agenda van het sociaal beleid van SHM Denderstreek. Daarnaast werkt SHM Denderstreek met duidelijke procedures voor het aanpakken van domicilie- en eigendomsfraude, huurachterstallen en versnelde toewijzingen.  Bovendien worden structurele lokale samenwerkingen met alle betrokken partijen op het terrein (steden, gemeenten, sociale organisaties, OCMW’s) verder uitgebreid. Zo kwam er een samenwerkingsprotocol over domiciliefraude in Haaltert en Geraardsbergen.

Wie graag alle cijfers in detail bekijkt, kan het jaarverslag online inkijken.Of het downloaden via onze website.
Voor vragen en verdere informatie: Mieke Dobbenie – communicatie@shmdenderstreek.be

KWALITEITSVOL EN ENERGIEZUINIG WONEN

Met de recente energiecrisis in gedachten is het belang van energiezuinig wonen meer dan ooit duidelijk geworden, vooral voor een kwetsbaardere doelgroep. SHM Denderstreek werkt met een 10-jarenplan aan een gerenoveerd woningbestand dat voldoet aan de richtlijnen van de Vlaamse regering. In 2025 moet een maximale EPC-score van 100 kWh/m2 worden behaald. We zijn trots om te kunnen zeggen dat we op dit moment al drie belangrijke doelstellingen hebben bereikt: al onze woongelegenheden beschikken over voldoende dakisolatie, een energiezuinige verwarmingsketel en hoogrendementsbeglazing. Wanneer blijkt dat bestaande woningen door renovatie niet op het gewenste kwaliteitsniveau kunnen worden gebracht, wordt de kaart van vernieuwingsbouw getrokken. Elke huurder heeft namelijk recht op een kwaliteitsvolle en energiezuinige woning.

WOONNOOD VOOR 8325 KANDIDAAT-HUURDERS

Je leest het goed: op dit moment wachten 8325 kandidaat-huurders om te kunnen verhuizen naar een betaalbare woning. Sommigen van hen leven momenteel in moeilijke omstandigheden en er zijn zelfs daklozen. Helaas loopt de gemiddelde wachttijd al snel op tot vijf, zes jaar. Het huidige woningbestand van SHM Denderstreek, dat bestaat uit 2393 eenheden, is volledig verhuurd. Pas wanneer een van de huurders vertrekt naar de private markt, een woning koopt of overlijdt, komt er een woning vrij voor een nieuwe kandidaat-huurder.

Het is het essentieel om voortdurend bij te bouwen want het huidige woningbestand is niet voldoende. Nieuwbouwprojecten worden echter zelden enthousiast ontvangen door omwonenden. Vaak wordt het argument aangevoerd dat we in plaats van nieuwbouw eerst bestaande woningen moeten renoveren. Maar om verschillende redenen is geen realistisch scenario. Het renoveren van individuele woningen is financieel vaak geen haalbare optie, en zelfs met grootschalige renovatieprojecten van bestaande locaties kunnen we het tekort niet inhalen. Er is gewoon een gebrek aan voldoende betaalbare woningen. Elk kind moet uiteindelijk ergens een thuis kunnen vinden wanneer ze volwassen worden, bij voorkeur in hun eigen regio. Als je weet dat 65-plussers tegenwoordig ook langer in hun eigen woning blijven, wordt duidelijk dat er onvoldoende aanbod is. Dit drijft bovendien de marktprijzen omhoog. SHM Denderstreek zet zich volledig in om, in overleg met steden, gemeenten, omwonenden, betrokken architecten en studiebureaus, leefbare woonsituaties en uitbreidingen te vinden voor iedereen. En we kunnen er niet om heen dat dit enkel kan door middel van meer nieuwbouwprojecten.

print
Print Friendly, PDF & Email